Jaarbericht 2018

Dienst Uitvoering Onderwijs

Voorwoord

Directeur-generaal Hans Schutte blikt terug op een jaar waarin DUO zich verder ontwikkelde tot een organisatie die dichter bij zijn klanten wil staan.

De organisatie

De letters DUO staan voor Dienst Uitvoering Onderwijs. Maar waar staat de Dienst Uitvoering Onderwijs eigenlijk voor?

DUO in 2018

En dat was 2018 – een greep uit de belangrijkste gebeurtenissen en ontwikkelingen rondom DUO in het afgelopen jaar.

Dienstverlening aan burgers

Studenten, ouders, scholieren, inburgeraars, debiteuren… Miljoenen Nederlanders hebben te maken met dienstverlening die DUO stap voor stap verbetert.

Zakelijke dienstverlening

Van basisschool tot universiteit, van gemeente tot Onderwijsinspectie – DUO werkt dagelijks aan het verder stroomlijnen van digitale gegevensuitwisseling met ‘het veld’.

Samen werken

DUO is de spil in een complexe onderwijsketen vol afhankelijkheden, waarin samenwerken met anderen voorop staat.

De mensen van DUO

De helpdeskmedewerker aan de telefoon, de ict’er die software verbetert, de voorlichter die een webinar organiseert – de DUO-organisatie draait om mensen.

De cijfers

Hoeveel studenten zijn er? Hoeveel leerlingen deden eindexamen? Over de macht van grote getallen, die voor DUO geen geheimen hebben.

Colofon

Publicatiedatum

Woensdag 15 mei 2019

Redactie

Daniël Blok

Productie

Ruud van Oeveren

Vormgeving

Celesta Jorna

Video

Jeremy Jepma

Fotografie

Jarno Kraayvanger

Arenda Oomen (DUO in 2018)

E-mail

persvoorlichting@duo.nl

Omdat DUO taken uitvoert die een groot deel van samenleving raken, wil de organisatie publiek verantwoording afleggen over die activiteiten. Dat gebeurt in dit Jaarbericht. DUO publiceert geen Jaarverslag, omdat dit voor een agentschap niet nodig is. De bedrijfsvoeringsparagraaf, balans, winst- en verliesrekening, en de accountantsverklaring staan in het Jaarverslag van het ministerie van OCW.