Onmisbaar onderwijs

Schoolverzuim heeft vele, vervelende gevolgen. Kinderen die niet voldoende aanwezig zijn in de klas, missen veel. Ze lopen een lastig in te halen kennisachterstand op.
Maar ze missen ook regelmaat en structuur die je juist nodig hebt als je opgroeit. En ze komen contact met leeftijdsgenoten tekort, wat weer van invloed is op hun ontwikkeling als mens.


Vaak is schoolverzuim een teken dat er iets niet goed gaat in het leven van de leerling buiten school. Dat er thuis iets aan de hand is. Daar kunnen talloze oorzaken voor zijn, van relatief onschuldig tot behoorlijk ernstig. Door verzuim terug te dringen, dragen we bij aan een prettiger leven voor veel kinderen. Want dat onderwijs daarin onmisbaar is, hoef ik u niet te vertellen.


Het is al wat jaren geleden dat ik zelf voor de klas stond, maar uit mijn tijd als leraar – en zeker ook mentor – herinner ik me nog goed de verhalen van afhakende en uitvallende leerlingen. Het deed me verdriet als leraar en als minister raakt het me nog steeds.


Dus moet er aan gewerkt blijven worden. Door scholen, gemeenten en politiek. Samen kunnen we verzuim verkleinen of voorkomen. Het is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid te zorgen dat ieder kind een veilige plek in de schoolbanken vindt. Iedere leerling verdient die persoonlijke aandacht en uiteindelijk plukken we daar ook als samenleving weer de vruchten van.


Sinds de invoering van het verzuimregister, tien jaar geleden, hebben scholen en gemeenten flinke stappen gezet in het terugdringen van schoolverzuim. Het register maakte het mogelijk verzuim eenvoudiger en op een uniforme wijze vast te leggen en dat levert betrouwbare cijfers op. Die cijfers tonen aan dat we steeds meer grip krijgen op dit hardnekkige probleem. Scholen en gemeenten slagen er steeds beter in verzuim vroegtijdig te signaleren en er iets tegen te doen.


Dat is een groot goed. Tegelijkertijd zijn de leerlingen in onze samenleving veel meer dan nummers in een database of kleurtjes in een staafdiagram. We moeten ons blijven realiseren dat er achter de ‘koude’ verzuimpercentages verhalen van echte mensen zitten. Verhalen van kinderen die onderwijs nodig hebben. Omdat ze recht hebben op een kansrijke toekomst. Omdat ze onze toekomst zijn.


Ik dank iedereen voor zijn bijdrage aan de bestrijding van schoolverzuim en wens u veel wijsheid bij het lezen van dit magazine.


Arie Slob

Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media