Een korte historie van de leerplicht

Het had weinig gescheeld of de eerste leerplichtwet van Nederland was niet op 1 januari 1901 in werking getreden.