Helpdeskmedewerkers aan het woord

Ze zijn de stem aan de telefoon, het luisterend oor, de vingers aan het toetsenbord waaruit antwoorden rollen: de medewerkers van de helpdesk IPO sector verzuim. Een klein, hecht team van vijf mensen die vanuit Groningen hun steentje bijdragen aan de bestrijding van verzuim. Maar spijbelen, dat hebben de meesten zelf nooit gedaan…

Wat bevalt je aan het werk? Wat vind je lastig/moeilijk?

David Doesburg

‘Het leukste vind ik mensen helpen en ondersteunen bij hun werkzaamheden. De vragen die we krijgen kunnen gaan over de techniek, maar ook over bijvoorbeeld beleidsvraagstukken, of juist over eenvoudige zaken – of een leerling wel of niet is ingeschreven.

‘Moeilijk aan het werk is de vraaganalyse. Wat wil een klant echt, waarom heeft hij een vraag. Het lastige is dat het veld vaak denkt dat DUO een actieve rol heeft in het proces. Maar wij faciliteren alleen de gebruiker en verwerken de input tot bruikbare informatie, bijvoorbeeld voor gemeenten en beleidsmakers.’

Maaike Snaathorst

‘Leuk is dat ik veel persoonlijk contact heb met zowel gemeenten als scholen. Het lastige is dat er niet altijd een kant-en-klaar antwoord is.’

Frank Bolt

‘Het direct en indirect helpen van de klant. Het blijft lastig om op de hoogte te blijven van alle veranderingen en ontwikkelingen.’

Wat zijn je persoonlijke ervaringen met verzuim? Zelf ooit gespijbeld?

Miranda Vink-Angerman

‘Zelf heb ik wel gespijbeld, voornamelijk op de havo. Ik ontdekte dat er zoveel meer in het leven interessant was dan alleen maar school. Mijn school liet me nogal vrij in doen en laten. Dat vond ik zeer prettig, en mijn cijfers waren goed. Iedere leerling heeft zo zijn eigen aanpak nodig, denk ik.

Met een aantal leraren uit die tijd heb ik nog contact. Ik merk dat leraren heel veel voor leerlingen en het vak over hebben. Dat was in mijn tijd al zo en dat is nog steeds zo. Ik zie tussen de regels door dat velen het leraarschap nog altijd met passie uitvoeren.’

Anita Dusink-van der Meij

‘Voor zover ik me kan herinneren heb ik nooit gespijbeld. Onze kinderen gaan inmiddels naar het voortgezet onderwijs. Een verschil met vroeger is dat wij, als ouders, via een app kunnen meekijken in het rooster, daarmee is de controle groter. En mijn kinderen weten dat ik me bezighoud met verzuim en dus zou kunnen weten wanneer ze spijbelen.’

David Doesburg

‘Ik was tot mijn 18e heel braaf en spijbelde nooit. Daarna was ik met hoge uitzondering afwezig, maar altijd ‘geoorloofd’. Op het HBO was de moraal nog wat losser.’

Heb je een tip voor scholen om verzuim terug te dringen?

Maaike Snaathorst

‘Roosters beter op elkaar laten aansluiten zodat er minder tussenuren zijn.’

Miranda Vink-Angerman

‘Ik heb geen specifieke tip. Mijn indruk is dat de onderwijsinstellingen al heel veel doen om een kind niet te laten verzuimen. Ook zitten de leerplichtambtenaren er bovenop. Ik merk dat de verschillende gemeenten meer en meer de aangeboden bestanden en rapportages gebruiken om ook van hun kant het verzuim terug te dringen.’

Frank Bolt

‘Het terugdringen van verzuim is een taak die wij samen (scholen, gemeenten, DUO en het ministerie) moeten oppakken. En dat is al moeilijk en lastig genoeg. Daarom moeten we allemaal enthousiast en scherp blijven om het verzuim gezamenlijk terug te dringen. Elkaar helpen en aanhoren zijn sleutelwoorden die hierbij niet mogen ontbreken!’

Anita Dusink-van der Meij

‘Verzuim kun je in een vroeg stadium signaleren. Een kind dat op de basisschool structureel een kwartier te laat is, zet dit ‘gedrag’ mogelijk in de toekomst voort. Daarom is het melden van verzuim zo belangrijk. Niet om af te rekenen, maar om te signaleren en tijdig in te grijpen, om erger te voorkomen. Het contact tussen scholen en gemeenten is daarbij van groot belang! DUO kan hier een ondersteunende rol spelen.’

Over de helpdesk

Om verwarring te voorkomen: DUO heeft twee helpdesks voor onderwijsinstellingen: één voor het primair onderwijs en één voor voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs, softwareleveranciers én gemeenten.

Als medewerkers van het po vragen hebben over verzuim, nemen zij contact op met de helpdesk bron po. De helpdesk is van 09.00 tot 13.00 uur bereikbaar op telefoonnummer 050-599 77 66.

Medewerkers van mbo- en vo-instellingen, softwareleveranciers en gemeenten stellen hun verzuimvragen aan de helpdesk Informatiepunt Onderwijs (IPO). Deze is van 09.00 tot 13.00 uur bereikbaar op telefoonnummer 050-599 90 00 (optie 4). In het filmpje hiernaast vertellen 2 medewerkers meer hierover.