Colofon

Dit magazine is een uitgave van de Dienst Uitvoering Onderwijs, gepubliceerd ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van het verzuimregister.


Publicatiedatum: december 2018.


Dit magazine is bedoeld voor medewerkers van scholen, gemeenten, koepelorganisaties, softwareleveranciers, de Inspectie van het Onderwijs, het ministerie van OCW en DUO.


Redactie: Paula Arends, Daniël Blok, Anita Dusink-van der Meij, Birgitta Laarman, André Schenkel, Annet Simons


Eindredactie: Daniël Blok

Vormgeving: Celesta Jorna

Fotografie: Fred Ernst, Kick Smeets,

Ester van Baarle

Cartoons: Jeroen Gildemacher – www.goerp.nl

Video: Jeremy Jepma